Bestyrelsen

Skolen er forældrenes og de har flertallet i bestyrelsen.


Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er i forhold til Undervisningsministeriet ansvarlig for, at skolen lever op til "Fælles Mål" for undervisningen, og at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med

vedtægter, lovgivningen og andre retsregler.


Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.


Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.Medlemmer:

Formand:

Susan Ohrt


Hundelev, lektor ved Hjørring Gymnasium og HF

Tlf. 3024-9052, E-mail: OH@hj-gym.dk 


Næstformand:

Niels Terkelsen


Jelstrup, gårdejer

Tlf. 6175-5409, E-mail: lotteogniels@live.dk   


 


Sekretær:

Karin Jacobsen


 

Hundelev, politiassistent ved Nordjyllands Politi

Tlf. 2371-9944, E-mail: karinjacobsen@nordfiber.dk
Kasserer:

Kim Jørgensen


Sdr. Harritslev, maskinmester ved INOPOWER

Tlf. 2325-4688 E-mail: kim@cam-koej.dk


Bestyrelsesmedlem:

Mette Sørensen, Støtteforeningen


 

Hundelev, selvstændig, Vrå Mørtelværk/Sejlstup Entreprenørforretning

Tlf. 4030-9262, E-mail: ms@sejlstrup.dkBestyrelsesmedlem:

Mette Toft Pedersen


Hundelev, klinikassistent ved Tandlæge Kragelund

Tlf. 2127-5924, E-mail: mtp@pedersen.mail.dk 


Bestyrelsesmedlem:

Thomas Nielsen


Jelstrup, maskinmester ved Inopower

Tlf. 2087-8589 E-mail: tmnielsendk@ymail.com

Suppleant:

Rasmus Juhl Olesen


Bakholm, blikkenslager/VVS montør ved Hæstrup VVS

Tlf. 2533-2751, E-mail: rasmusjuhlolesen@hotmail.com 

Udvalg: bygninger


Suppleant:

Helle Terkelsen


Hundelev, landmåler i Sejlstrup Entreprenørforretning

Tlf. 2440-0577, E-mail: hellet@live.com